Stručný návod na výsadbu ovocných stromov

Ovocné stromčeky sa vysádzajú v chladnom období, v čase vegetačného pokoja, na jeseň približne od polovice októbra, než je pôda premrznutá do hĺbky. Stromčeky je vhodné vysádzať aj neskoro na jeseň. Pri chladnom počasí stromčeky nevysychajú a majú lepšie podmienky na zakorenenie. Pre výsadbu stromčekov platia zjednodušene dve pravidlá:

 

  • musí byť doba vegetačného pokoja, napríklad po opade listov, po výraznom ochladení
  • druhé pravidlo je, že stromček musíte byť schopní zasadiť. Teda, že pôda nie je premrznutá do veľkej hĺbky. Jarná výsadba začína ihneď po rozmrznutí pôdy a trvá väčšinou do konca apríla. Rovnako ako na jeseň, ranné mrazíky nie sú žiadnou prekážkou.

 

Pri jarnej výsadbe je nutné prvý mesiac stromčeky dôkladne zalievať. V prípade, že stromčeky z rôzneho dôvodu nemôžete vysadiť ihneď, je nutné korene stromčekov založiť do primeranej vlhkej, sypkej zeminy a primerane do doby konečnej výsadby zalievať. Pokiaľ môžete, vždy ich založte venku. Treba si uvedomiť, že bežné mrazy stromčekom vôbec nevadia. Hlavne v jarnom období je však vždy lepšie, keď stromčeky vysadíte čo najskôr.

Stromček vsádzajte tak, že těsne pred výsadbou nôžnicami skrátite mírne korene. Takto upravený stromček namočte na niekoľko hodín, najlepšie však na celý jeden deň. V prípade, že stromček namočíte do vody dlhšie, môžete poškodiť korene.

 

Stromček stavajte do jamy a to tak, aby miesto štepovania/vrúbkovania bolo cca 10 cm nad zemou a korene alebo zatočené hore. Stromček zasypte dobrou zeminou. Zeminu môžete vylepšiť záhradníckym substrátom do 20% objemu, prípadne na dno jamy dať kompost, či odležaný hnoj (koňský po roku odležaní, kravský po troch rokoch, prasačí až po piatich rokoch, inak pália korene). Premiešajte ho s pôvodnou zeminou. Na túto vrstvu nasypte asi 10 cm obyčajnej zeminy a až potom stavajte stromček.

V prípade, že kompost ani substrát nemáte, zasypte stromček obyčajnou zeminou a ušľapte. Stromček potom dôkladne zalejte. Radšej nestávkujte do tzv. blatíčka. V takom prípade sa korene môžu obaliť nepriedušnou hmotou z hliny a stromček môže uhynúť. Na jeseň môžete stromček čiastočne orezať (ostrihať) z dôvodov prepravy. Počítajte, že menšia časť odrezanej vetvy vyschne. Nechajte si rezervu, aby ste mohli stromček orezať na konečnú veľkosť až na jar.

 

Jarný rez po výsadbe: na stromčeku ponechajte 3 až 5 základných vetiev po dvoch až šiestich očkách.

Vetvy orežte tak, aby posledné očko smerovalo von. Rezné rany zatrite voskom, alebo latexom. V prípade, že chcete stromček vyšší, bočné vetvy stromčeka orežte a nechajte vyrásť vetvy z vrcholu terminálu. Vyrastú rovnako dobre a rýchlo ako z vetiev, ktoré ste orezali. Nedávajte umelé hnojivá alebo vápno do jamy. Nedávajte hnoj, alebo umelé hnojivá na povrch pri výsadbe. Toto by bola vážna chyba vedúca k úhynu stromčekov. V zemine s pridaným hnojivom stromček väčšinou veľmi ťažko korenie av lete potom uschne. Umelými hnojivami prihnojujte až začiatkom júna.

 

Jarný rez stromov vo forme očné zuba: stromček vo forme očné zuba má jednu dôležitú výhodu, a to tu, že to bude Vy, kto si rozhodne o tom, v ktorej výške bude začínať koruna stromčeka. Ak ste rozhodnutie, a viete akú výšku kmienok má mať, môžeme pristúpiť k rezu:

 

- akonáhle stromček dorastie do požadovanej výšky, zastrihneme ho cca 3-5 očiek nad požadovanou výškou,

- z týchto očiek sa neskôr vytvorí základ budúcej koruny,

- všetky ostatné obrasty, ktoré sú POD požadovanou výškou odstránime,

- v ďalších rokoch postupujeme podľa bežného postupu, kedy skracujeme vytvorený terminál a bočné vetvy.

 

Jarný rez stĺpovitých ovocných stromov:

 

- pri stĺpovitých ovocných stromoch neskracujeme hlavnú vetvu,

- po vytvorení postranných výhonov je dôležité ich na jar skrátiť cca na 15cm dĺžky (na očko smerujúce do koruny).

 

Pri jesennej výsadbe môžete prihnojiť skôr, napríklad v polovici mája. Stromček je nutné prvý rok primerane zalievať, inak cez leto alebo aj na jar uschne. Stromčeky však zbytočne neprelievajte.

 

Na nadmernú zálievku sú citlivejšie čerešne a višne. Kmene prvý rok ničím nenatierajte a okolie stromčekov udržujte v bezburinnom, nezatrávnenom stave. Pre dobré prospievanie a rast je vhodné toto dodržiavať aj v nasledujúcich rokoch. Stromček pri preprave je vždy nutné chrániť proti vetru. Pri dodržaní tohto návodu Vám stromčeky určite porastú.

 

Dôležité:

Pri výsadbe prostokorenného kaki, granátového jablka a figovníka, je nutné vykonať rez po výsadbe. Granátové jablká sa zakracujú na 30 cm. Kaki na 30 - 50 cm a figovníky na 30 cm. Je to z dôvodu, aby koreňový systém dokázal uživiť rastlinu a prebehlo ujmutie.