Návod na pestovanie jabloní

apple

Ak už máte vybranú príslušnú podnož jablone, a viete tak, či budete pestovať jabloň vo forme zákrsku, vretena, ako stĺpovitá, alebo vo forme klasického tvaru, je nutné venovať pozornosť správnej výsadbe a predovšetkým rezu tohto ovocného stromu.

 

Výsadba a substrát:

Vyberáme slnečné a teplé stanovištia, najlepšie orientované na južnú stranu, s pôdou dostatočne bohatou na živiny, ľahkú, dobre priepustnú, vlhkú, ale nepremokrenú. Jablone preferujú pôdu s neutrálnou až mierne kyslou reakciou. Dôležité je si vopred pripraviť miesto výsadby. Vykopeme jamu cca 1mx60cm, v prípade ťažkých ílovitých pôd 80x80x100. Vybranú pôdu upravíme podľa potreby - do ťažšej pridáme piesok, do príliš ľahkej zase zem hlinitú. Pridáme tiež odležaný hnoj, či záhradný substrát, ktorý už obsahuje patričné ​​hnojivá. Pred samotnou výsadbou odstránime odumreté korene stromčeka a namočíme ho do vody (dve hodiny by mali byť postačujúce, dlhšia doba nevadí), pri jarnej výsadbe prevedieme základný rez (viď. odsek "Rez"), pri jesennej ponecháme rez až na jar. Väčšina mladých stromčekov potrebuje v prvých rokoch svojho života patričnú oporu (niektoré po celý život). Pripravíme si preto kôl, ktorý zatlčieme do už vyhĺbenej jamy. Potom drevinu zvisle vložíme a prihadzujeme zeminu. Aby sa pôda dostala dobre aj pod korene, stromček nadvihneme a ľahko s ním zatrasieme. Potom doháňame, ušľapeme, a nakoniec pripevníme strom ku kolu. Nezabudneme dôkladne preliať zhruba 15 litrami vody. Po vsiaknutí môžeme ešte miesto výsadby zamulčovať kôrou či lístím.

 

prosto

Rozostupy pri výsadbe:

Podľa vybranej podnože zvolíme aj dostatočné rozostupy medzi jednotlivými stromami:

 

štíhle vretená: vysádzame do radov vzdialených od seba cca 3-4metre, rozostupy medzi jednotlivými stromami by mali byť 0,8-1,8m 

zákrsky: podľa odrody a podnože vysádzame do sponu 3-4m x 2,5-3m. Do radov s rozostupmi 3,5-4,5m as rozostupmi jednotlivých stromov 2,5-3,5m

štvrťkmene: vysadzujeme do sponu 4-5m x 3-4m, v radoch 4,5-5m od seba as rozostupmi jednotlivých stromov 2,5-3,5m

 

Hnojenie:

Dôležité pre správnu prosperitu jablone je dodávanie potrebných živín, ako je dusík, vápnik, fosfor, draslík a horčík. Draslík a fosfor môžeme pridať do zeminy už pred samotnou výsadbou, a potom pridávať s ďalšími živinami v priebehu vegetácie. Dusík aplikujeme hlavne na jar, na jeseň sa ľahko splavuje do pôdy. Najľahšie pre bežného spotrebiteľa je pridanie NPK na jeseň, a potom znova na jar. Rovnako sa snažíme dopĺňať humus do pôdy. Najkvalitnejšie hnojenie však zaistíme dobre odležaným kompostom.

 

Zálievka:

V dobe prekoreňovania zálievke venujeme zvýšenú pozornosť a tiež pri výsadbe do príliš piesočnatých pôd – tu je pravidelná zálievka dokonca nutnosťou.

 

Rez:

Rez po/pred výsadbou: vyberieme si hlavný terminál a základné 4 bočné výhony (na každej strane 2) - tie skrátime na 4-6 ôk, tak aby smerovali von z koruny. Terminál potom prispôsobíme bočným výhonom tak, aby ich presahoval cca o 10cm. Stĺpovité jablone nevyžadujú žiadny rez (prípadne zakrátime nadbytočné vetvičky).

26

 

Letný rez: Vykonáva sa zakracovanie alebo zaštipovanie letorastov, ktoré majú podporiť lepšiu tvorbu púčikov. Možno tiež odstrániť nadbytočné letorasty, avšak tento rez sa vykonáva najčastejšie v zime.

Zimný rez: vykonáva sa v januári až v apríli.

 

výchovný rez: tento rez za cieľ predovšetkým založiť a tvarovať novo vznikajúcu korunku. V 1. roku od výsadby ponechávame hlavný terminál a tri až štyri rovnomerne rozložené bočné vetvy (viď. rez po/pred výsadbe).

V 2. roku odstraňujeme prebytočné konkurenčné vetvy. Zároveň vyberieme najslabšiu vetvu a skrátime ju zhruba o polovicu. Čím je rast slabší, tým hlbšie režeme. Potom v rovnakej úrovni zakrátenej vetvy upravíme aj ostatné základné výhony vždy na púčik smerujúci von z korunky. Terminál opäť zakrátime tak, aby prevyšoval základné vetvy o 1/4 až 1/3 dĺžky. Snažíme sa dodržiavať patričný uhol tak, aby vetvy neboli príliš blízko, ale ani príliš ďaleko od kmienka.

V 3. roku postupujeme rovnako ako v roku druhom, ale nerežeme tak hlboko a ponechávame aj slabšie obrostové vetvy (tie však musia byť kratšie ako základné vetvy).

V 4. roku je postup opäť rovnaký, len u tých konárov, kde sa už objavujú prvé kvety, rez ešte viac obmedzíme. Iba pri bujnejšie rastúcich stromčekoch odstránime prebytočné slabé vetvy.

V 5. roku by už väčšina stromov mala plodiť. Pokiaľ tomu tak nie je, rez nevykonávame a iba prevedieme najnutnejší prieklesť.

 

udržiavací rez: týmto rezom udržujeme strom v patričnej kondícii, kedy vykonávame omladzovanie základných vetiev. Pri jemnom zamladzovacom reze skracujeme vetvy do dvojročného dreva zhruba o 1/4. Pri stredne hlbokom reze redukujeme do 3-4 ročného dreva zhruba na 1/2. Hlboký zamladzovací rez sa robí len výnimočne u veľmi slabo rastúcich odrôd až na 1/3.

zmladzovací rez: tento rez vykonávame predovšetkým u polokmeňov či vysokokmeňov, kedy skracujeme základné vetvy podľa celkovej životnosti stromu. Najprv prevedieme dôkladný prieklesť, po ktorom skrátime základné vetvy na 1-2m dĺžky. Pri zákrskoch sa tento rez spravidla nepoužíva, bohato postačí rez udržiavací.

 

Všetky rezné rany vždy ošetríme štepárskym voskom.

 

NEZABUDÍME na pravidelnú prebierku plodov, kedy odstraňujeme už malé plôdiky na vzdialenosť 10 cm (u menších plodov), alebo 20 cm (u veľkoplodých).

 

Podpníky jabloní (najčastejšie nami ponúkané):

 

A2 - veľmi mrazuvzdorná podpník, silne rastúca, vhodná pre vyššie tvary

M7 - dobre koreniaci, spočiatku veľmi rýchlo rastúce podpník, plodnosť nastupuje v 4. - 5. roku a je veľmi bohatá. Šírka 3m a výška 2,5-3m.

M9 - veľmi slabý rast, plytko koreniaci; potrebuje oporu. Skorý nástup plodnosti. Šírka 1,6m a výška 1,8m - 2,5m.

MM 111 - stredne rastúce podpníkž, nevyžaduje oporu, používa sa najmä pre odrody tzv. stĺpovitých jabloní. Výška do 4,5m, šírka 4m. Začiatok plodnosti 4.-5. rok.

M26 - rastie slabo až stredne silne, silnejšie ako M9 a je veľmi vhodná pre slabšie rastúce odrody. Je mrazuvzdornejší ako M9 a prináša veľmi dobrú kvalitu plodov. Je nestabilná a preto si vyžaduje oporu. Šírka 2,3m a výška 2,5m.

MM106 virus free - stredne vzrastná podpník, bujne rastúci, veľký koreňový systém, odolná voči mrazu, vhodná do kamenistých, vlhkých pôd, aj do zatrávnených plôch. Stromčeky čoskoro a dobre plodia. Nepotrebuje podporu. Šírka 3,6m a výška 3m.

P60 - stredne vzrastná podpník rastie silnejšie ako M9, ale slabšie ako M26. Plodí hojne, už od 2. roku. Vhodná do ľahších, piesočnatých pôd. Vyznačuje sa karmínovo sfarbeným drevom. Veľmi dobre odolná voči mrazu, stredne odolná voči chrastavitosti a múčnatke.

P14 - stredne vzrastná podpník, rastie silnejšie ako M26. Dobre znáša aj horšie podmienky. Je stredne mrazuvzdorná, odolnosť proti chrastavitosti vysoká. Dobre vyfarbuje plody.

B118 - stredne bujne rastúca, dobre mrazuvzdorná, vhodná do chudobnejších a suchších pôd. Obdoba podpníku MM111.

B396 -plodná, mrazuvzdorná podnož, vzrastovo obdoba podpníku M7.

 

podnože jabloně nové

 

Výška kmeňa (vzdialenosť korunky od zeme):

zákrsok: 40-60cm

štvrťkmeň: 70-120cm

polokmeň: 130-180cm

vysokokmeň: nad 180cm

 

Ochrana rastlín na zimu:

Najčastejšie sa natierajú kmene a najsilnejšie vetvy tzv. vápenným mliekom; jedná sa o 20% zmes haseného vápna s vodou. Pred samotným náterom je vhodné odstrániť starú a odumretú kôru kmeňa a až potom aplikovať. Takto ošetrený strom je chránený nielen pred mrazíkmi, ale aj pred slnkom. Ďalšou z možností je oprieť väčšiu drevenú dosku z južnej strany stromu; mladšie stromy je možné obaliť jutovinou, rákosovou rohožou a pod.

 

Choroby a škodcovia:

Jablone napadá množstvo škodcov a chorôb, proti väčšine z nich sa však dá preventívne brániť. Jednou z najčastejších chorôb je moniliová hniloba plodov. Tá sa prejavuje predovšetkým hnednutím pletiva a tvorbou kôpok svetlo hnedej farby na povrchu plodov. Aby sme tomuto predišli, je vhodné sa preventívne brániť pred Obalečom jabloňovým a ihneď odstraňovať napadnuté plody. Proti obaleči používame fungicídy Discus, Rovral, Zato a mnoho ďalších. Ďalším škodcom je pilatka jablčná, ktorej larvy postupne vyžierajú dužinu a stred plodu. Vzhľadom na ich schopnosť prezimovania je nutné poškodené plody odstraňovať. Chemickú ochranu vykonávame v čase liahnutia lariev, po opadaní kvetných plátkov. Vhodným prípravkom je Reldan. Ďalším častým problémom pri pestovaní jabloní je chrastavitosť, ktorú spôsobuje huba, ktorá napáda plody, letorasty aj listy. Väčšinou sa vyskytuje pri príliš hustej výsadbe, za teplého a vlhkého počasia. Vhodnými pomocníkmi sú fungicídy Discus, Dithane, Baycor, Syllit, Delan ad. Ďalším veľmi obvyklým škodcom je voška jabloňová, ktorá sa vyskytuje na konci mladých výhonkov. Skvelou pomocou je preventívny postrek krátko po vyrašení Calypsom, Mospilanom či Pirimorom, alebo umiestnením žltých lepových dosiek.

 

Autor: kolektiv Záhradnictvo Spomyšl