Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát: Česká záhradnícka spoločnosť s.r.o., Platnérska 88/9, 11000 Praha 1, IČO:02019795

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Objednávka číslo:

Daňový doklad číslo:

Zoznam vráteného tovaru:

Dátum objednania tovaru:

Dátum prijatia tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal/a):

Vaše meno a priezvisko:

Vaša adresa:

 

Pokiaľ posielate odstúpenie v listinnej podobe, pripojte svoj podpis:

Dátum:

 

Formulár na zašlite na info@zahradnictvospomysl.sk alebo poštou na adresu prevádzky.

Česká záhradnícka spoločnosť s.r.o., Spomyšl 163, 277 05